Årsrapporten ”Från insidan” till FN:s barnrättskommitté

Den 19:e mars i år presenterade Barnombudsmannen årsrapporten ”Från insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte” för regeringen. Nu är rapporten översatt till engelska och skickas till internationella organisationer bland annat FN:s barnrättskommitté, FN:s och Europarådets tortyrkommittéer.

Bakgrunden till Barnombudsmannens granskning är den kritik som Sverige tidigare har fått från FN:s och Europarådets tortyrkommittéer. Kritiken handlar om bristande stöd och information samt den omfattande användningen av restriktioner och isolering i arrest och häkte.

I rapporten konstaterar Barnombudsmannen att Sverige regelmässigt utsätter frihetsberövade barn för isolering i 22 eller mer av dygnets 24 timmar och att det saknas tidsgränser för hur lång tid detta kan pågå.