Vi söker talare till Barnrättsdagarna 2014

Kan du hålla ett föredrag som presenterar förslag på hur stödet kan stärkas för barn som har drabbats av psykisk ohälsa? Har du erfarenheter från något projekt, utvecklingsarbete eller forskning?  Då vill vi gärna lyssna till dig  på Barnrättsdagarna 2014.

Inför Barnrättsdagarna 2014 tar vi nu emot intresseanmälningar till alla som vill hålla ett föredrag på temat i ca 45 minuter inför 30-100 personer.  Vi ser gärna att ditt föredrag har ett tydligt rättighetsperspektiv utifrån barnkonventionen och att fokus ligger på alla barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa, rätt till sjukvård och behandling samt rätt till liv och utveckling.

 På konferensen vill vi belysa vad som görs, vad vi har framför oss att göra och vad som kan göras bättre för att tillgodose rättigheterna för barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa.

Du som vill hålla ett föredrag på konferensen skickar in en sammanfattning av ditt ämne senast den 25 oktober 2013. Läs mer och anmäl dig här: www.barnrattsdagarna.se

Barnrättsdagarna arrangeras av Barnombudsmannen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Barnrättsakademin. Barnrättsdagarna äger rum 8-9 april 2014 på Conventum i Örebro.