Revisorer utbildar sig i barnkonventionen

I veckan håller Barnombudsmannen tillsammans med revisionsföretag PwC, en utbildning för revisorer på temat "Anlägg ett barnperspektiv i revisionen". Målet med kursen är att öka deltagarnas kunskap om barnkonventionen och förbättra kommunens och landstingets arbete med att införa ett barnperspektiv i verksamheten.

Genom konkreta exempel på hur barnperspektivet kan användas i revisionen och i kommunala verksamheter ska deltagarna få en bild av hur kommuner och landsting kan arbeta med barnkonventionen för att bidra till ett utvecklat barnperspektivet i verksamheterna.

I utbildningen får deltagarna kunskaper om de grundläggande delarna i barnkonventionen, ta del av lärdomar utifrån de revisionsuppdrag som PwC gjort av barnkonventionen runtom i Sverige och utveckla konkreta förslag på projektplaner för granskning av barnkonventionen.