Dialogmöte med Migrationsverket

I veckan träffade Barnombudsmannen Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson, för ett dialogmöte kring de brister som Barnombudsmannen sett när det gäller barn i asylprocessen och vilka åtgärder som krävs.

På mötet diskuterades placerade barn som riskerar att utvisas, verkställighet av ensamkommande barn, åldersbedömningar, barnets bästa i asylprocessen och Migrationsverkets arbete med barnkonsekvensanalyser.

Syftet med mötet var bland annat att identifiera samarbetsområden för ytterligare samverkan mellan olika myndigheterna i dessa frågor.

Läs tidigare artiklar:

Bättre lagskydd krävs för omhändertagna asylsökande barn

Se SVT:s Uppdrag granskning

Läs Fredrik Malmbergs blogginlägg: När barnets bästa kläms sönder mellan myndigheter