Köp av barn ska alltid ge fängelse

Lagstiftningen måste skärpas för att stärka skyddet för barn som utnyttjas sexuellt. Det skriver barnombudsman Fredrik Malmberg och Lars Arrhenius, ECPAT på Aftonbladet debatt idag.

Ikväll uppmärksammar SVT:s Dokument inifrån vuxnas sexköp av barn i Sverige. Ett brott som inte prioriteras av polisen. Genom att helt enkelt inte fråga hur gammalt barnet är, kommer köparen undan att fällas för sexköp av barn.
Gärningsmännen går ofta fria och straffet vid en fällande dom kan bli som vid en trafikförseelse – böter.

FN:s barnrättskommitté har riktat kritik mot Sverige för att sexköp av minderåriga ses som ett mindre allvarligt sexualbrott mot barn, därför uppmanar Barnrättskommittén Sverige att se över lagstiftningen och ge barn starkare skydd.

Nu kräver Fredrik Malmberg, barnombudsman och Lars Arrhenius, tidigare advokat och ordförande i ECPAT Sverige skärpt lagstiftning med tre åtgärder som ska ge stärkt skydd för dessa utsatta barn.

Läs hela debattartikeln

Läs skrivelsen

Läs pressmeddelande

Till Aftonbladet, Debatt

Till DN:s artikel