Välkommen till Barnrättsdagarna 2014

– Tema: Psykisk ohälsa bland barn och unga

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen.

Bakom Barnrättsdagarna står Barnrättsakademin, Barnombudsmannen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det huvudsakliga syftet är att sprida kunskap och inspirera till ett fördjupat arbete med att genomföra barnkonventionen i kommuner och landsting/regioner.

Den 8-9 april 2014 träffas vi återigen på Conventum i Örebro. Den här gången för att diskutera psykisk ohälsa bland barn och unga.

Bland föreläsarna finns Kirstin Sandberg, ordförande barnrättskommittén och Thomas Hammarberg, svensk diplomat, politiker, lärare och journalist. Tillsammans kommer de diskutera barnkonventionen och barnrättskommitéens syn på psykisk ohälsa bland barn samt den kritik som riktats mot Sverige.

Läs mer och ladda ner programmet här: http://www.barnrattsdagarna.se/