Botkyrka kommun når ut till barn och unga med film

Nu har Botkyrka kommun dragit igång arbetet med att bli mer tillgänglig för barn och unga med filmen ”Vi frågar socialtjänsten”. Filmens syfte är att sprida information till barn och unga om hur socialtjänsten fungerar och vad socialtjänsten kan göra för dem.

Ett av Barnombudsmannens förslag till regeringen i 2012 års rapport Signaler var att en barntjänst för barn och unga skulle komplettera socialtjänsten. Förslaget med en ”barntjänst på nätet” trädde i kraft den 1 januari 2013.

Socialchefen i Botkyrka kommun, Lotta Persson, insåg att det var viktigt att ta fram information direkt till barn och unga på nätet där barnen finns.

– Vi funderade på vilka insatser vi behövde göra.  Vi vill ju att alla medborgare i Botkyrka ska söka våra tjänster i ett tidigt skede.

En katalog har tagits fram där alla kommunens tjänster finns tillgängliga både för barn och vuxna.

– Vi trodde dock inte på att barnen skulle läsa katalogen. Barn gillar ju filmer så vi bestämde oss för att göra en film och lägga den på nätet.

Karina Claesson som arbetar som kommunikatör i Botkyrka kommun och som tagit fram filmen fick genom sitt förarbete bekräftat från BRIS att många barn inte vet var i sin kommun de ska vända sig med sina frågor. Karina Claesson gick också till Botkyrkas ungdomsfullmäktige och pratade med ungdomarna om vad de tänker om ”Soc.” och vad de undrar över.  På så vis fick hon underlaget till vilka frågor som skulle belysas i filmen.

Nu ska filmen spridas.  Den finns på Youtube, på kommunens hemsida och hos SKL. Den har också spridits till fackförbund och föreningen för svenska socialchefer.   I Botkyrka är filmen relativt känd och Lotta Persson uppmanar fler kommuner att använda filmen.

– Ja, nu gäller det ju att sprida den till alla barn därute, säger Lotta Persson.