Barnombudsmannen lämnar rapport om barn som misstänks för brott

Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen. Från insidan - Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte, handlar 2013 om barn som frihetsberövats, i arrest och häkte.

Barnombudsmannen har i flera år lyssnat systematiskt på barn och unga i utsatta situationer. Under 2012 fokuserade vi på frihetsberövade barn och ungdomar i arrest och häkte. Sverige har fått upprepad kritik från både FN:s tortyrkommitté och FN:s barnrättskommitté för hur barn behandlas i rättsväsendet.

I årsrapporten berättar barn och ungdomar om sina upplevelser, vad som händer och vad man tänker när man är frihetsberövad som barn. Barnombudsmannen har analyserat situationen för dessa barn och ungdomar för att se hur samhället lever upp till barnkonventionen och andra internationella riktlinjer och regler. Rapporten mynnar ut i sju förslag till förändringar.