Barnombudsmannen presenterade årets rapport ”Från insidan”

Den 19 mars presenterade Barnombudsmannen årsrapporten ”Från Insidan – Barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte” på Kulturhuset i Stockholm.

Inbjudna var beslutsfattare och representanter från bland annat Socialdepartementet, Justitiedepartementet, Åklagarmyndigheten, Justitieutskottet, Socialstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Rikspolisstyrelsen, Kriminalvården, Unga KRIS och Advokatsamfundet. Även föreståndare, ungdomshandläggare och psykologer från arrester och häkten i Sverige medverkade i samtalet.

Barnombudsmannens analyser och förslag till förändring diskuterades utifrån olika perspektiv. De områden samtalet berörde var främst isolering, arrest, häkte och förhörssituationen. Inom dessa områden har Barnombudsmannen lämnat förslag till regeringen.

Barnombudsmannen hade valt att hålla dialogen i Kulturhusets TioTretton-lokaler, en mötesplats för barn mellan 10 och 13 år. Det innebar att det första samtliga deltagare möttes av var en ”sko- och vuxengräns”. Resultatet blev en mycket givande dialog i en lokal där vuxenperspektivet hade lämnats vid ytterdörren.