Barnombudsmannen träffar justitieutskottet

Barnombudsmannens årsrapport Från insidan, barn och unga om tillvaron i arrest och häkte, har fått stort genomslag. Nu har barnombudsman Fredrik Malmberg bjudits in till justitieutskottet för att redogöra för vår granskning av förhållandena för barn som satts i häkte och polisarrest.

Barnombudsmannen anser bland annat att frihetsberövande av barn ska vara en sista utväg och vill ha förbud mot att barn och unga isoleras.

– Vi uppskattar denna snabba reaktion från justitieutskottet och ser fram emot att få diskutera och fördjupa våra förslag till förbättringar för unga som frihetsberövas, säger Fredrik Malmberg.
Samtalet kommer att ske tisdagen den 26 mars.