Vi välkomnar skrift om placerade barn som riskerar att utvisas eller avvisas

Barnombudsmannen har vid två tillfällen kallat Migrationsverket och Socialstyrelsen till dialog om placerade barn som riskerar att utvisas eller avvisas. Det visade sig finnas brister i samverkan mellan Migrationsverket och socialnämnden och oklarheter om vem som har ansvaret för barnet i de olika skedena i processen.

För att tydliggöra detta tog myndigheterna fram en informationsskrift som kortfattat beskriver vilket ansvar Migrationsverket respektive socialnämnden har för denna grupp av placerade barn. Barnombudsmannen ser skriften som ett bra första steg.

Läs barnombudsman Fredrik Malmbergs tidigare blogginlägg i frågan:

Migrationsverket och Socialstyrelsen förtydligar samverkan kring omhändertagna barn.
Skärpning, Socialstyrelsen och Migrationsverket!