Högt tryck i pejlingen

Barnombudsmannen åker just nu landet runt och pejlar kommuner och landsting för att stärka barnets rättigheter. Just nu är vi inne i en intensiv fas då över tio kommuner pejlas samtidigt.

Medarbetare på Barnombudsmannen träffar barn och unga med erfarenheter som är värdefulla för att Sveriges beslutsfattare ska kunna fatta bättre beslut i alla frågor som berör barn.

I möten med makten får politiker och tjänstemän ta del av barnens berättelser och råd. Uppdraget Pejling och dialog syftar till att sprida och kommunicera den nationella strategin och pågår till 2014.