Idag öppnar Barnombudsmannens diskussionsforum

Här kan du som arbetar som tjänsteman eller politiker inom kommun, landsting/region och myndighet diskutera och dela erfarenheter i frågor som rör barnets rättigheter. Även du som forskare, expert eller aktiv inom frivilligorganisationer är välkommen att diskutera på forumet. Utgångspunkten är den nationella strategin och genomförandet av barnkonventionen på alla nivåer i samhället.
 
Registrera dig redan nu så kan du delta från start!

forum.barnombudsmannen.se

Välkommen!