Barnombudsmannen debatterar: Ett barns självmord är alltid ett haveri

När FN:s barnrättskommitté senast granskade Sverige uttryckte de internationella experterna en oro över den höga frekvensen självmordsförsök och fullbordade självmord  bland unga.

I Sverige saknas en samlad och djupgående kunskap om situationen för de barn och unga som fullbordar sina självmord. Barnrättskommittén rekommenderar Sverige att bland annat säkerställa bättre samarbete mellan olika tjänstesektorer för att stärka den psykiska hälsovården. Barnombudsmannen föreslår att regeringen utvidgar Lex Bobby till att:

• Innefatta fall där barn allvarligt skadas till följd av brott
• Innefatta barn som tar sitt eget liv
• Göra en utredning och en rapport för varje enskilt fall för att kunna synliggöra lokala brister

Läs Barnombudsmannens debattartikel

För mer information och stöd se länkar:

Referenser:
Folkhälsan i Sverige 2013

Självmord i Europa och världen: Karolinska Institutet

Efteråt är allting försent. Om utredningar av vissa dödsfall. Statskontoret:

Stöd:
Umo: Självmordstankar

Självmordsupplysningen

Bris