Barnombudsmannen begär yttrande mot bakgrund av uppgifter om att barn hämtas av gränspolis på barnpsykiatrisk klinik

Barnombudsmannen har tagit del av uppgifter om att asylsökande barn i åtminstone ett fall ska ha hämtats av gränspolis på en barnpsykiatrisk klinik i Jönköping.

Barnombudsmannen begär i en skrivelse att Landstinget i Jönköpings län lämnar upplysningar om de rutiner och förhållningssätt som tillämpas i barn- och ungdomspsykiatrins samverkan med gränspolis i frågor som rör avvisning av barn. Av dokumentationen ska framgå om en prövning av barnets bästa har genomförts och dokumenterats i samband med sådana beslut.

Barnombudsmannen emotser med utgångspunkt i den nationella strategin en generell redovisning av hur Landstinget i Jönköpings län systematiskt arbetar för att införliva barnkonventionen i sin verksamhet.

Läs hela skrivelsen