Delegation från Sydkorea vill lära mer om Barnombudsmannens arbete

Sydkoreas ”Ministry of Health & Welfare” besöker varje år utvecklade länder för att få kunskap och inspiration till att förbättra sin verksamhet med att stödja barn i fattiga familjer.

Projektet ”Dream Start” som lanserades 2007 syftar till att utveckla och stödja jämställdhet för barn i fattiga familjer och förbättra villkoren för varje barn och hushåll i Sydkorea. Det finns idag 181 ” Dream Start” center i olika städer, distrikt och län i Sydkorea.

Idag kommer de till Barnombudsmannen för att lära mer om hur vi arbetar för att förbättra villkoren för utsatta barn i Sverige.

Läs mer om projektet "Dream Start"