Barnombudsmannen kallar till fortsatt dialog om avhysningar av barnfamiljer

Idag träffar Barnombudsmannen och Kronofogden 10 kommuner för fortsatt dialog om förebyggande arbete av vräkningar av barnfamiljer.

Syftet med mötet är att följa upp kommunernas arbete utifrån de förbättringsåtgärder som diskuterades på mötet den 13 oktober 2011.

Michael Anefur, nationell hemlöshetssamordnare med uppdrag från Socialdepartementet kommer att delta i dialogen.

På mötet kommer Kronofogden visa hur statistiken kompletterats och utvecklats. Barnombudsmannen presenterar hur barn och unga som själva varit med om en avhysning upplever sin situation och vad de ser behöver förbättras.

Följande kommuner kommer att delta i dialogen: Borås, Gävle, Kiruna, Landskrona, Luleå, Lund, Nynäshamn, Stockholm (Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning) Sundsvall och Västerås.