Välkommen till Barnrättstorget i Almedalen

Barnrättstorget i Almedalen samlar viktiga aktörer inom barnrättsfrågor. Vi vill skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och bidra till att utveckla barnrättsområdet. Under Almedalsveckan kan du diskutera, lyssna och delta i sexton seminarier om barn- och ungdomsfrågor. 

Barnrättstorget är öppet för alla mellan den 1 och 5 juli. Bakom Barnrättstorget står, Barnombudsmannen, BRIS, Migrationsverket, Rädda Barnen och UNICEF, i samverkan med Stiftelsen Idéer för livet.
Barnrättstorget hittar du bakom Almedalsscenen, på Tage Cervins gata 3 (Almedalens Bed & Breakfast).

Barnombudsmannens seminarier i Almedalen:

Tisdag 2/7 kl. 14 - 15.45
Från Insidan – barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte
Under 2012 har Barnombudsmannen genomfört en granskning av hur de mänskliga rättigheterna respekteras när barn är misstänkta för brott och frihetsberövade. Vi har besökt arrester och häkten och samtalat med ungdomar om vad som händer och vad man tänker när man är frihetsberövad.
Vår granskning visar på brister i efterlevnaden av frihetsberövade barns grundläggande mänskliga rättigheter. Vad kan ansvariga göra för att förändra situationen för barn i arrest och häkte?

Medverkande:
Maria Larsson, barn- och äldreminister, Morgan Johansson, ordförande justitieutskottet, Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet, Fredrik Malmberg, barnombudsman, Karl Wallin, kanslichef, Rikspolisstyrelsen, Gustav Tallving, chef för utvecklingsenheten, Kriminalvården, Kristoffer Johansson, ordförande, Unga Kris.

Torsdag 4/7 kl. 14 - 15.45
Pejling av kommuner – barn i ekonomisk utsatthet
Barnombudsmannen har under 2013 lyssnat på barn i ekonomisk utsatthet och barn som har varit med om vräkning. I regeringsuppdraget Pejling och Dialog har vi samtalat med barnen om vilket stöd de hade behövt av samhället för att få sina rättigheter tillgodosedda.

Tillsammans med Kronofogden presenterar vi analyser och statistik. En representant från Västerås kommun delar med sig av sina erfarenheter av att ha mött och lyssnat på barn som har upplevt ekonomisk utsatthet

Medverkande:
Fredrik Malmberg, barnombudsman, Johanna Uhr, projektledare, Barnombudsmannen,  Janna Törneman, utredare, Barnombudsmannen,  Boel Martinsson Astfors, bostadskonsulent, Västerås kommun,  representant från Kronofogden.

Fredag 5/7 kl. 14 - 15.45
Barnrätt på rätt sätt – en workshop om barnrättsperspektiv
Detta är en workshop där du som deltagare får vara med och diskutera hur vi kan bli bättre på att tillgodose barnets rättigheter. Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp på barnrättsperspektivet och diskuterar olika perspektiv. Antalet platser är begränsat till 50. Först till kvarn gäller.

Medverkande:
Annelie Kungsman Persson, operativt stöd barnfrågor, Migrationsverket,  Agneta Åhlund, Sverigechef, Rädda Barnen,  Cecilia Sjölander, program- och utredningschef, Barnombudsmannen,  Ellinor Bollman, kommunikationschef, Barnombudsmannen.

Har du frågor om Barnombudsmannens deltagande i Almedalen, kontakta:
Ellinor Åslin Hägg, tel. 08-692 29 78.

Förfrågningar från media, kontakta:
Lena Calderon, 08-692 29 72, eller Ellinor Bollman, 08-692 29 89.

Hela programmet på Barnrättstorget finns här