LVU-utredningen tar hjälp av unga

Hej!

Vi skriver till dig eftersom du vet hur det är att vara ung och få vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Din erfarenhet och kunskap är viktig för oss!

Vi som skriver är Fredrik Malmberg som är barnombudsman och Håkan Ceder som är utredare utsedd av regeringen. Med stöd av Barnombudsmannen ska en utredning på uppdrag av regeringen ta reda på hur LVU kan förbättras. Regeringen vill att LVU ska vara bättre anpassad efter barns och ungas behov.

Vi skulle gärna vilja få synpunkter direkt från dig som får, eller tidigare har fått, vård enligt LVU. Barns och ungas åsikter kommer att vara viktiga när utredningen sedan ska lämna förslag till regeringen om hur LVU-vården ska vara i framtiden.

Vi skulle exempelvis vilja veta om du har känt dig delaktig i beslut som har fattats om dig, om du har fått tillräckligt mycket information och om informationen i så fall har varit lätt eller svår att förstå. Vi undrar också om du har fått en bra utbildning och om sjukvården har varit bra. Du får självklart berätta om annat som har med LVU och tvångsvården för barn och unga att göra, det behöver inte handla om information, skola eller sjukvård.

Du behöver inte skriva långa berättelser med många detaljer och namnuppgifter. Försök att sammanfatta dina erfarenheter, vad som har fungerat bra och vad som har fungerat dåligt. Ta gärna med sådant som du tycker är viktigt att ändra på. Dina synpunkter är viktiga.

Du som skriver får vara anonym och det du berättar kommer inte kunna kopplas till dig. Vi kommer att ta bort namn och andra uppgifter som kan kopplas till en viss person innan uppgifterna lämnas vidare. Det innebär att ingen kommer att få ta reda på vem som har berättat vad. Om du däremot berättar att du far illa nu och kan behöva skydd och hjälp måste vi enligt lag meddela detta till socialtjänsten så att de kan hjälpa dig.

Utredningen ska lämna sina förslag till regeringen senast 15 oktober 2014. För att vi ska hinna ta med och fundera över alla synpunkter som skickas in vill vi därför ha dina synpunkter senast den under juni månad 2014. Men ju förr vi får del av dina synpunkter, desto bättre. Du kan mejla, posta eller ringa in dina tankar till oss:

Mejl:  minatankar@barnombudsmannen.se

Brev:  Barnombudsmannen
          ”Mina tankar”
          Box 22106
          10422 Stockholm

Telefon:  Barnombudsmannens barn- och ungdomstelefon: 020-23 10 10. 

Telefontid: måndag till fredag kl 09.00 till 15.00. Lunchstängt kl 12.00 till 13.00.

När du ringer på telefonnumret ovan så är samtalet gratis och det syns inte i telefonräkningen. Säg att ditt samtal handlar om ”Mina tankar/LVU”.

Stort tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

Fredrik Malmberg, barnombudsman 
Håkan Ceder, utredare