Socialtjänsten ska bli känd för barn

I dag har regeringen fattat beslut som handlar om att socialtjänsten måste vara synlig, känd och tillgänglig för barn.

Barnombudsmannens årsrapporter har visat att socialtjänsten är okänd för många barn och att de inte vet hur de ska få kontakt med den och vilken hjälp de kan få. En nationell webbplats ska tas fram i samråd med barn och unga. Där ska barn och unga få information om socialtjänsten på ett sätt som är lätt att förstå. 

Uppdraget genomförs av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen.