Förbjud aga i Estland, Litauen och Grönland

Barnombudsmännen i Norden har ett nära samarbete och samlas årligen för att diskutera aktuella frågor kring barns rättigheter. Till årets nordiska möte som hölls i Jyväskylä i Finland var även de baltiska barnombudsmännen inbjudna. Barnombudsmännen i de nordiska och baltiska länderna uppmanar nu i ett gemensamt uttalande regeringarna i Estland, Litauen och Grönland att ändra lagstiftningen för att förbjuda barnaga i hemmet.

Alla nordiska och baltiska länder har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen och därmed har regeringarna lovat att varje barn ska få en trygg och våldsfri uppväxt med särskilt skydd.
Barnaga i hemmet är idag förbjudet i 33 länder och ännu fler länder har förbud inom skolan. I många länder är det vanligt att till exempel ha ett förbud i skolan men inte i hemmet.

I Sverige förbjöds all form av barnaga 1979, och Finland/Åland, Norge, Danmark, Island och Lettland har också i sin lagstiftning förbjudit all form av barnaga både i skolan och i hemmet. I Norden, efter att aga har förbjudits, har det visat en positiv nedåtgående trend också i förekomsten av grovt våld mot barn i hemmet.

Den estniska regeringen förbereder en lag om förbud mot aga. I Litauen har ett förslag till lagstiftning lagts fram men inget beslut om ett förbud har fattats. Det grönländska parlamentet har ännu inte diskuterat ett förbud mot barnaga. Därför uppmanar nu de nordiska och baltiska barnombudsmännen regeringarna i Estland, Litauen och Grönland att ändra lagstiftningen för att förbjuda barnaga.

Läs hela uttalandet