Nationell konferens för att stärka barns rättigheter

"Barns rätt på rätt sätt - folkrätt i praktiken",  arrangeras av SKL, Landstinget i Värmland och Region Värmland i samarbete med Barnombudsmannen och Socialdepartementet. Konferensen äger rum den 10 - 11 september i Karlstad och är en nationell konferens för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Anmäl dig senast den 23 augusti.

Konferensen vill inspirera till nytänkande, både i den egna verksamheten och på en politisk nivå. Modeller för verksamhetsutveckling med exempel från nationella, regionala och lokala satsningar för att främja barnets rättigheter kommer att presenteras.

Sveriges riksdag antog 2010 en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. En strategi som berör stat, kommun, landsting och regioner. Med utgångspunkt i strategin har utvecklingsarbeten startat för att FN:s konvention om barnets rättigheter ska realiseras i praktiken.

Konferensen vänder sig till politiker, tjänstemän och anställda i kommuner, landsting/regioner, ideella organisationer och privata aktörer.

Läs mer och anmäl dig här: