Fredrik Malmberg höll tal till trasdocka mot våld och sexuella övergrepp

Föreningen Atsub, Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, arrangerade under söndagen för elfte året i rad en manifestation. I en motorcykelkortege överlämnades trasdockan, en symbol för barn och unga som utsätts för våld och sexuella övergrepp till barnombudsman Fredrik Malmberg på Medborgarplatsen i Stockholm, som var där för att hålla ett tal till trasdockan.

Trasdockans dag arrangeras årligen för att belysa våld och sexuella övergrepp på barn och för att förändra och skydda de utsatta barnen. I sitt tal berättade Fredrik Malmberg om Barnombudsmannens arbete med ”Signaler” och om hur värdefullt det har varit att lyssna på barn och unga med egen erfarenhet och de råd barnen har förmedlat.

– Många barn upplever att deras rop på hjälp inte tagits på allvar. Att ingen har reagerat, fast de skrikit högre och högre.

Han talade om att vuxna inte uppfattar signalerna utan tar dem för något annat. Kanske som sjukdom eller dåligt beteende, eller inte vill uppfatta, och att en del barn berättat att, när de väl vågat anförtro sig åt en vuxen, har de inte blivit trodda.

– De barn som berättar vad de varit med om för någon som verkligen lyssnat och tagit dem på allvar känner ofta en stor lättnad. Därför måste alla vuxna som möter barn bli mer uppmärksamma och fånga upp signalerna för att kunna ställa rätt frågor. Och fråga igen och igen.