Bred granskningskommission ett krav

Med anledning av Skånepolisens registrering av romska barn skriver Fredrik Malmberg idag på Aftonbladet debatt.

Barnombudsmannen anser att registret är en skandal av närmast ofattbara mått. Det bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och flera artiklar i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Den signal detta skickar till de barn det berör är fruktansvärd: Din etnicitet och din bakgrund ger oss rätten att misstänkliggöra dig per automatik. 

Läs hela debattartikeln här