Låt pojkar själva få bestämma om omskärelse

Omskärelse av pojkar utan eget samtycke strider mot barnets rättigheter. Detta skriver barnombudsman Fredrik Malmberg tillsammans med flera medicinska experter på DN debatt idag.

Att omskära ett barn utan medicinsk grund och utan att barnet har samtyckt bryter mot barnets mänskliga rättigheter och mot grundläggande medicinsk-etiska principer. Därför behöver lagstiftningen förändras för att överensstämma med barnets mänskliga rättigheter och medicinsk etik.

FN:s råd för mänskliga rättigheter uppmanade i år alla länder att avskaffa skadliga sedvänjor på pojkar och flickor som kränker barns rätt till integritet och värdighet.

Läs hela  debattartikeln
Läs slutrepliken
Se film med Fredrik Malmberg

Relaterat:
Resolution from the UN Human Rights Council
Artikel i Pediatrics, april 2013
Evaluation from the Danish Medical Journal
Report from the Council on Violence Against Children