Max18 presenteras på nationell barnrättskonferens

I samband med SKL:s konferens ”Barns rätt på rätt sätt – folkrätt i praktiken” som startar i dag i Karlstad kommer Barnombudsmannen att presentera Max18, ett webbaserat uppföljningssystem som visar statistik och information om barns levnadsvillkor. Hur ser utvecklingen av barnrättsarbetet ut i kommuner, landsting och på myndigheter?

På Max18 hittar du uppgifter om ekonomi, hälsa, utbildning, stöd och skydd, trygghet och delaktighet. Målet med Max18 är att följa upp och visa hur genomförandet av barnkonventionen utvecklas i Sverige över tid. Seminariet är ett av många på konferensen som syftar till att förbättra tillämpningen av folkrätten i praktiken och hur man kan arbeta lokalt och regionalt för att säkerställa barns rättigheter.


Med på konferensen medverkar bland annat Maria Larsson, barn- och äldreminister, Anders Knape, ordförande SKL, och Thomas Hammarberg, tidigare kommissionär för mänskliga rättigheter i Europarådet samt barnombudsman Fredrik Malmberg som bland annat ska tala om hur Barnombudsmannen arbetar för att förverkliga barnkonventionen på lokal nivå i Sverige.

Till Max18