Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Nyheter 2013

Vad tycker barn i familjehem? »

Regeringen vill ta reda på hur barn upplever sin tillvaro som placerade i familjehem. Det är viktig kunskap för att utveckla en trygg och säker situation för barn och unga. Barnombudsmannen har fåt...

    Socialtjänsten ska bli känd för barn »

    I dag har regeringen fattat beslut som handlar om att socialtjänsten måste vara synlig, känd och tillgänglig för barn. Barnombudsmannens årsrapporter har visat att socialtjänsten är okänd för mång...

      Välkommen till Barnrättstorget i Almedalen »

      Barnrättstorget i Almedalen samlar viktiga aktörer inom barnrättsfrågor. Vi vill skapa goda förutsättningar för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och bidra till att utveckla barnrättsområdet. Un...