Barnrättsdagarna 2013

Under två dagar pågick Barnrättsdagarna på Conventum i Örebro. Årets tema var barns och ungas rätt till inflytande och delaktighet.

Målet med Barnrättsdagarna 2013  var att ge deltagarna inspiration, kunskap och lust att utveckla barns och ungas delaktighet och inflytande i samhället.

Barnrättsdagarna är en årlig mötesplats för alla som vill utveckla sig och sitt arbete inom barnrättsområdet. Alla med ett och samma fokus: Att förverkliga barnkonventionen!

En av huvudtalarna var Gerison Lansdown som är en förkämpe för barnets rättigheter med världen som arbetsfält. Hon föreläser och har skrivit flera publikationer om barnets rättigheter, med särskilt fokus på rättigheter för barn med funktionsnedsättning och barns rätt till delaktighet och inflytande.

En annan av talarna var Behrang Miri som pratade om barns och ungas egna arenor för delaktighet och inflytande. Behrang Miri har  bland annat fått priset Årets glädjespridare av Malmö stad och tilldelats Nationalencyklopedins Kunskapspris 2011. Behrang Miri var dessutom aktuell som en av artisterna i Melodifestivalen där han tävlade med bidraget "Jalla dansa sawa".

Ni som inte hade möjlighet att besöka Barnrättsdagarna kan läsa mer på Barnrättsdagarnas webbplats.

Till Barnrättsdagarna