Att besöka en förälder i häkte eller på anstalt

Inom ramen för regeringsuppdraget Pejling och dialog har Barnombudsmannen träffat barn och unga med erfarenhet av att besöka en förälder i häkte eller på anstalt.

Resultatet presenterades på ett så kallat maktmöte med representanter för Kriminalvården den 1 april. Med på mötet var även tre av de barn som varit med i projektet.
 
De barn och unga som Barnombudsmannen mött lyfter främst fram fyra områden: besöksmiljön, behovet av information, personalens bemötande och möjligheterna att hålla kontakt med föräldern mellan besöken. Här är några av de råd som barnen gav vid maktmötet:
 
- Låt mig få se hur min förälder bor/har det.
 
- Gör det möjligt för oss att göra fler vardagssaker tillsammans.
 
- Berätta vilka regler som finns och varför de finns.
 
- Se mig – var personlig.