Barnens röster om socialtjänst på nätet

Under hösten har Barnombudsmannen träffat barn och unga för att ta reda på vilken information de behöver kring stöd och skydd som socialtjänsten erbjuder och på vilket sätt socialtjänsten kan bli mer öppen och tillgänglig för barn och unga.

Arbetet är en del i det uppdrag som Socialstyrelsen och Barnombudsmannen fått av regeringen. Uppdraget är att ta fram en förstudie om att utforma och sprida information om socialtjänsten anpassad till barn.

Barnombudsmannens samtal med barn och unga visar att det finns olika behov och önskemål om hur barn vill ha kontakt med socialtjänsten. Dessa behov presenteras i sammanställningen ”Barnens röster om hur socialtjänsten kan bli synlig och tillgänglig för barn och unga”.

Där framgår bland annat att barn och unga ser nätet som ett möjligt första steg till kontakt med socialtjänsten och en plats där man kan få mer kunskap om vad socialtjänsten kan hjälpa till med i till exempel en familjesituation och att det är viktigt att få vara anonym och att kunna ”provprata” med någon om sin situation.

Informationen bör enligt barn och unga presenteras på ett barnanpassat sätt som är lätt att förstå. Inte bara i text utan även i bild, ljud och filmat material. Utöver information på nätet menar de barn och unga som Barnombudsmannen har lyssnat till att skolan har en viktig roll att förmedla information om socialtjänstens roll och vilken hjälp de erbjuder.

I syfte att belysa hur lätt eller svårt det är för barn och unga att nå socialtjänsten besökte Barnombudsmannen även landets 290 kommunwebbar under oktober 2013. Resultatet varierade stort. Från kommuner med anpassad och riktad information till barn och unga, till kommuner där informationen i huvudsak riktas till vuxna läsare. Läs mer i sammanställningen ”Hitta socialtjänsten på kommunernas webbplatser”.

För mer information:

Läs barnombudsman Fredrik Malmbergs Twitterinlägg

Barnens röster om socialtjänst på nätet

Hitta socialtjänsten på kommunernas webbplatser