Barnkonventionen fyller 25 år!

Konventionen om barnets rättigheter antogs 1989 och i höst fyller barnkonventionen därmed 25 år. Regeringen vill markera hela 2014 som barnkonventionens jubileumsår genom en rad åtgärder och aktiviteter för att driva arbetet med barnets rättigheter framåt.

Den 6 mars samlade Maria Larsson representanter från myndigheter, kommuner, landsting och det civila samhället för ett gemensamt avstamp i jubileumsårets arbete att förvandla barnets rättigheter till varje barns vardag.

För att uppmärksamma att barnkonventionens funnits i 25 år har Socialdepartementet tagit fram märket ”BK25” som får användas av alla statliga myndigheter i Sverige. Märket kommer bland annat att synas på Barnombudsmannens webbplats.

Socialdepartementet har i samband med BK25 även gjort en nyproduktion av skriften Konventionen om barnets rättigheter som Socialdepartementet trycker upp i en specialutgåva under detta år.

Socialdepartementets nyproducerade skrift om barnkonventionen kan du ladda ner på regeringens webbplats

Barnombudsmannen har sammanställt några av de viktiga händelserna under barnkonventionens 25 år såväl internationellt som i Sverige. Läs mer här: Barnkonventionen - en tillbakablick

Appen ”Alla Barns Rätt” är en animering av Pernilla Stalfelts bok med samma namn. Den är fylld med bilder, animationer och ljud som på ett enkelt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. Appen är framtagen av: ”Om barnkonventionen” ett samarbete mellan Bris, Ecpat, Plan Sverige, UNICEF, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, World Childhood Foundation samt Barnombudsmannen och Arvsfonden. Uppmärksamma barnkonventionen du också genom att ladda ner appen gratis: Ladda ner appen "Alla Barns Rätt"