Barnombudsmannen bröt tystnaden

De 26 mars överlämnade Barnombudsmannen årsrapporten ”Bryt tystnaden – barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa” till regeringen och strax därefter hölls ett dialogforum på Teater Brunnsgatan Fyra.

Inbjudna till dialogen var ett 40-tal beslutsfattare och viktiga aktörer från berörda myndigheter och verksamheter som kan påverka situationen för barn som upplever psykisk ohälsa. Dialogforumet hölls på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm.

- En naturlig arena där många tankar, ord och starka känslor uttrycks. Precis som de barn och unga gjort, som vi mött i vårt arbete med psykisk ohälsa. Vi ville ge deltagarna möjlighet att inte bara få kunskaper, utan också en känsla av vad dessa kloka barn och unga som vi mött har uttryckt om samhällets stöd och brister, säger Ellinor Bollman, kommunikationschef på Barnombudsmannen.

Från scenen gestaltades delar ur barnens berättelser och citat genom skådespelare och egna kortfilmer. Barnombudsmannens analyser och förslag till förändring diskuterades utifrån tre huvudteman som identifierats under arbetet:

- Vägen till vård – om trösklar och hinder som barnen upplever
- Mötet med vården – om att vara barn och patient
- Tvångsvård och tvångsåtgärder

Resultatet blev en givande dialog med viktiga aktörer om vad som bör göras för att förbättra situationen och stödet för barn och unga med psykisk ohälsa. Barnombudsmannen har också lämnat fyra förslag till förändring till regeringen och riksdagen.

Läs mer om vårt arbete med psykisk ohälsa här