Vi lanserar Unga Direkt på webben

– ett verktyg för alla som arbetar med frågor som rör barn och unga

Barnombudsmannen har under de senaste åren framgångsrikt använt sig av metoden Unga Direkt för att lyssna till och synliggöra barns och ungas erfarenheter och åsikter i olika frågor. Nu vill vi dela med oss till dig som arbetar med frågor som rör barn och unga.

Oavsett om du arbetar inom kommun, landsting, region eller statlig myndighet är det värdefullt att lyssna på dem som berörs av frågan, förslaget eller beslutet. Det kan handla om allt från planering av nya bostadsområden och bemötande på ungdomsmottagningar till att ta fram nya föreskrifter och brottsförebyggande arbete. 

Fredrik Malmberg, barnombudsman, om Unga Direkt:
 
Varför ska man använda sig av Unga Direkt?
– Varje dag fattar vuxna beslut som påverkar barns liv. Ibland fattas dessa beslut utan att barn får information eller blir hörda. Jag har lyssnat på djupt besvikna barn som berättat hur dåligt det blir när vuxna inte respekterar barns rättigheter.

– Men jag har också mött vuxna som vill det bästa, men som tycker att det är svårt att veta hur man kan göra för att verkligen lyssna på barn. Unga Direkt erbjuder ett sätt att på allvar lyssna på barn och göra barn och unga delaktiga.

För vem/vilka passar metoden?
– Unga Direkt passar alla som önskar lyssna och involvera barn och unga i viktiga frågor. Det finns verktyg och tips som kan användas för en omfattande dialog och det finns enklare tips som kan användas vid ett enda tillfälle för att underlätta en bra och meningsfull dialog.

Dina förhoppningar med Unga Direkt-webben?
– Med Unga Direkt-webben vill Barnombudsmannen på ett enkelt och interaktivt sätt beskriva hur vuxna kan göra barn och unga delaktiga. Min förhoppning är att vuxna som arbetar med eller för barn ska känna stöd och inspiration att förverkliga barns rätt att bli hörda!

Barn och unga är experterna
Grundläggande i Unga Direkt är att barn och unga är experter på sin egen situation och att utifrån denna kan dela med sig av erfarenheter och åsikter. Genom att lyssna till barn och unga och låta dem tala till punkt undviker vi vuxna att lägga hinder i vägen genom egna åsikter och värderingar.

Med utgångspunkt i en eller ett par frågeställningar är det barnet, experten, som berättar, ger förslag och delar med sig av sin erfarenhet. Din roll blir att lyssna och sammanställa barnens berättelser för att ta dem vidare in i det fortsatta arbetet. 

Så här säger en ungdom som medverkat i arbetet:
”Det kändes bra att någon lyssnade på mig. Det är faktiskt första gången.”

Allt samlat på en plats
För att inspirera dig som arbetar med frågor som rör barn och unga att använda metoden lanserar Barnombudsmannen nu webbplatsen Unga Direkt. Här samlar vi information, praktiska verktyg och exempel på tillämpning.

Sex steg
Unga Direkt omfattar sex steg. Du kan välja att arbeta med hela metoden eller delar av den. Oavsett vilket hittar du användbara mallar, verktyg och exempel under varje steg:

Förberedelser
Kontakt med barn och unga
Arbetsträffar
Kodning och analys
Unga presentatörer
Sprida budskapet

Frågor
Svar på de vanligaste frågorna hittar du här.

Vill du få information när vi publicerar nytt material på Unga Direkt-webben?
Här kan du prenumerera på uppdateringar

Om du har andra frågor eller synpunkter på metoden, arbetssätt eller verktyg – hör av dig till oss på info@barnombudsmannen.se.

Bakgrund till Unga Direkt
Barnombudsmannen sökte ett komplement till de intervjuer, samtal och enkäter som vi tidigare gjorde med barn och unga. När vi började använda metoden upplevde medarbetarna att den gav dem djupare kunskap om och förståelse för barns och ungas åsikter och erfarenheter.

Genom att lyssna fokuserat på barnens berättelser har oväntade och viktiga erfarenheter och råd förmedlats. Något som inte alltid kommer fram i mer traditionella metoder där egna värderingar och åsikter riskerar att ligga i vägen. 

Unga Direkt har sin grund i den norska organisationen Forandringsfabrikken som har lång erfarenhet av att lyssna till barn i utsatta situationer. 

Läs mer här: www.forandringsfabrikken.no