Barnombudsmannen om skyddsnätet för barn som far illa

De senaste veckorna har media rapporterat om flera fall där barn utsatts för våld och övergrepp i hemmet.

Barnombudsman Fredrik Malmberg har fått många förfrågningar – här kan du ta del av några intervjuer:

Svenska Dagbladet

Aftonbladet Debatt

Aftonbladet Partiprogrammet

SVT Gomorron Sverige (programmet finns tyvärr inte längre tillgängligt online)

TV4 Nyheterna (programmet finns tyvärr inte längre tillgängligt online)

SR Dagens Eko

Barnombudsmannen har mött och lyssnat till många barn och unga som upplevt våld och övergrepp i nära relationer. Läs mer om arbetet i vår årsrapportering 2012: Signaler

Se också vår skrivelse till regeringen: ”Inför obligatorisk kunskap om våld och anmälningsskyldighet i yrken där man möter barn”