Barnombudsmannen oroad över bostadslösa barnfamiljer som tvingas bo på vandrarhem

P4 Radio Stockholm rapporterar idag att socialtjänsten placerar allt fler barnfamiljer i Stockholm på vandrarhem och hotellhem. På sex år har antalet barn som socialtjänsten placerar på denna typ av tillfälliga boendelösningar mer än tredubblats.

Barnombudsman Fredrik Malmberg är bekymrad över att allt fler bostadslösa barnfamiljer tvingas bo i tillfälliga lösningar på hotell eller vandrarhem.

- Vi har träffat de här barnen, vi har sett de här miljöerna och det är inga lämpliga miljöer för barn.

Det kan handla om boenden där barnen delar toalett och kök med andra och där det även kan förekomma missbruk. En boendelösning som är tänkt att vara tillfälligt blir tyvärr ofta långvarig och påverkar måendet och skolgången hos de här barnen.  Det är en miljö där barnens intressen inte är i fokus och som strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter.

Det senaste året har Barnombudsmannen inom projektet Pejling och dialog träffat barn och unga i flera kommuner runt om i Sverige som lever i tillfälliga boenden ordnade av socialtjänsten. Barnombudsmannen har sett till att barnen har fått träffa makthavare för att förmedla sina råd.

Läs mer om Pejling & dialog