Barnombudsmannen rapporterar från Genève

Idag presenterar Barnombudsmannen sin tilläggsrapport för FN:s barnrättskommitté i Genève. Den tar sin utgångspunkt i de rekommendationer som Sverige fick vid Barnrättskommitténs senaste granskning 2009 och belyser frågor som barn och unga har uppmärksammat myndigheten på.

Barnombudsman Fredrik Malmberg är på plats.

– I mitt korta anförande belyste jag situationen för barn som är frihetsberövade, på särskilda ungdomshem, i arrest och häkte och i den psykiatriska tvångsvården. Tre områden som vi har uppmärksammat i våra årsrapporteringar till regeringen, berättar han.

Det har skett vissa förbättringar inom den sociala barnavården, men det finns fortfarande brister när det gäller de frihetsberövade barnens rättigheter.

– Barnen känner inte till sina rättigheter och det finns ingen tillgänglig klagomekanism för barn, det vill säga en instans som de kan vända sig till om deras rättigheter inte tillgodoses eller kränks, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen förde även fram att det generella barnrättsperspektivet behöver stärkas.

– Jag ser två viktiga åtgärder. Barnkonventionen behöver inkorporeras i svensk lag i kombination med fortsatt transformering. Sverige behöver dessutom ratificera tilläggsprotokollet om en klagomekanism för barn. Det skulle ge barn rätt att klaga till Barnrättskommittén när det saknas möjlighet för barn att få upprättelse i vårt eget land.

Så här går det till
FN:s barnrättskommitté granskar vart femte år hur alla länder som förbundit sig att förverkliga barnkonventionen lever upp till sina åtaganden. Den senaste granskningen av Sverige ägde rum 2009.

Idag möter Barnrättskommittén Barnombudsmannen och svenska frivilligorganisationer som presenterar sin bild av hur Sverige tillgodoser barns rättigheter enligt barnkonventionen. De deltagande organisationerna har skickat in sina kompletterande rapporter i förväg och föredrar dessa för Barnrättskommittén.

Nästa steg är att Barnrättskommittén förbereder frågor och skickar till regeringen, det kallas ”List of issues”. Regeringen får några månader på sig att besvara frågorna.

Representanter för regeringen reser sedan till Genève för att träffa Barnrättskommittén och svara på frågor. Det sker i början av 2015.

Läs Barnombudsmannens tilläggsrapport här

Sveriges rapporter till Barnrättskommittén