Barnombudsmannen välkomnar förslag i åklagarmyndighetens nya rapport

Frihetsberövade ungdomar bör aldrig tillåtas vara isolerade, är ett av förslagen som idag presenteras i åklagarmyndighetens rapport ”Häktningstid och restriktioner”.

Flera av förslagen  i  rapporten överensstämmer med de krav som Barnombudsmannens ställde i årsrapporten ”Från insidan - barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte” som lämnades till regeringen i mars 2013. 

I den rapporten konstaterade Barnombudmsmannen att Sverige systematiskt utsätter frihetsberövade barn för det som FN anser kan likställas med tortyr eller grym, omänsklig, förnedrande behandling.

Barnombudsmannen föreslog bland annat att inget barn ska placeras i arrest i dess nuvarande utformning, att inget barn som misstänks för brott ska isoleras under utredningstiden och att restriktioner ska individualiseras för barn.

Den 14 juni 2013 gav Riksåklagaren en arbetsgrupp i uppdrag att överväga hur användningen av restriktioner för häktade kan minskas och hur långa häktningstider kan undvikas. I åklagarmyndighetens rapport som presenteras idag finns flera förslag till förbättringar som rör barn och unga:

• Frihetsberövade ungdomar bör aldrig tillåtas vara isolerade. Två timmars mänskligt umgänge per dag bör ses som ett absolut minimikrav för dem. I de flesta fall bör ungdomar få umgås med andra under betydligt längre tid än så varje dag.

• En ung person som häktas och meddelats restriktioner ska få tydlig information. En ung person måste kunna förstå varför han eller hon är frihetsberövad och har meddelats restriktioner och vad det innebär. Av bl.a. de internationella tortyrkommittéernas rapporter framgår att många ungdomar tror att restriktionerna är ett straff i sig.

• Restriktioner ska motiveras var för sig och särskild uppmärksamhet ska ges till möjligheten för den unge att ha kontakt med sina föräldrar.

• Ungdomar bör inte förvaras inlåsta i arrestlokaler utan istället som huvudregel vara på ett häkte även under anhållningstiden.

• Alternativ till häktning bör undersökas, exempelvis placering på särskilt ungdomshem även när det inte finns andra skäl för ett omhändertagande enligt LVU.

Lyssna på ekot

Läs barnombudsman Fredrik Malmbergs blogginlägg

Till vår rapport Från insidan