Barnombudsmannen välkomnar viktig HD-dom

Barnombudsmannen har uppmärksammat fallet där Skatteverket ville att en skuldbelastad barnfamilj i Tomelilla skulle sälja sitt hus på exekutiv auktion för att kunna betala av sina skatteskulder. Familjen överklagade med hänvisning till FN:s barnkonvention.

Högsta domstolen vägde in FN:s barnkonvention i sitt domstolsbeslut och stoppade tvångsförsäljningen av barnfamiljens villa som nu har fått rätt och får bo kvar.

Barnombudsmannen jobbar för att FN:s barnkonvention ska inkorporeras i svensk lagstiftning och barnombudsman Fredrik Malmberg ser väldigt positivt på domen där Europakonventionen, mänskliga rättigheter och barnkonventionen vägts in i bedömningen vilket är relativt ovanligt i svensk rätt jämfört med Norge där barnkonventionen är lag.

Läs Högsta domstolens beslut här

Lyssna till intervjun med Fredrik Malmberg i P4