Barnombudsmannens tilläggsrapport till barnrättskommittén

1 mars lämnade Barnombudsmannen en tilläggsrapport till Barnrättskommittén om de frågor som barn och unga har uppmärksammat oss på sedan 2009. Utgångspunkten i rapporten är de rekommendationer som Sveriges regering fick från Barnrättskommittén i samband med den granskning kommittén genomförde 2009.

Barn i utsatta situationer får sina rättigheter åsidosatta på två viktiga områden. Det är den bild som tecknas när Barnombudsmannen sammanställer det som barn och unga i utsatta situationer har berättat för oss. Det handlar dels om barnets rätt att komma till tals och bli lyssnad på och dels om barnets rätt att kunna få sin sak prövad och få upprättelse när rättigheter kränks.

Barnombudsmannen har de senaste åren lyssnat på barn i utsatta situationer. Vi har organiserat expertgrupper med barn som upplevt våld eller övergrepp, varit omhändertagna av samhället eller upplevt utanförskap. Vi har besökt barn på de statliga särskilda ungdomshemmen, i transitboenden för ensamkommande asylsökande barn, i hem för vård eller boende samt i häkten och polisarrester.

I våra senaste årsrapporter har vi berättat om hur barn i utsatta situationer vittnar om att de inte vet om sina rättigheter och att de tycker sig ha små möjligheter att uttrycka sina åsikter i de frågor som är oerhört viktiga för dem.

Detta har vi tagit fasta på i vår tilläggsrapport som vi nu lämnat till Barnrättskommittén. I rapporten berättar vi om de frågor som barn och unga har uppmärksammat oss på sedan 2009.Vi lämnar en beskrivning och en analys av de områden som vi har blivit uppmärksammade på. Utgångspunkten i rapporten är de rekommendationer som Sveriges regering fick från Barnrättskommittén i samband med den granskning kommittén genomförde 2009. Vår rapport ska också komplettera den presentation som regeringen gör i Sveriges femte periodiska rapport 2012 om barnkonventionens genomförande.

Vi tar också upp hur tillämpningen av lagstiftningen med utgångspunkt i barnkonventionen ser ut och vi beskriver utvecklingen av arbetet med barnkonventionens genomförande i kommuner, landsting och statliga myndigheter.