Barnrättstorget - en viktig aktör i Almedalen

Barnrättsfrågorna ska få en betydande roll i Almedalen i sommar. Barnrättstorget är en plats för kunskapsspridning och kunskapsutbyte om barnrättsfrågor i Almedalen och i sommar kommer ett stort antal myndigheter och några barnrättsorganisationer att hålla seminarier med barnets rättigheter i fokus. Barnrättstorget kommer att finnas på Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21.

- Med ett flertal myndigheter och barnrättsorganisationer på plats har Barnrättstorget stora möjligheter att vara en betydande aktör i Almedalen. Det känns självklart väldigt roligt, säger Ellinor Bollman, kommunikationschef på Barnombudsmannen.


Ambitionen är att Barnrättstorget ska bidra till att belysa barnrättsfrågor ur flera olika perspektiv. Genom att samla myndigheter och andra viktiga aktörer på samma plats får Almedalens besökare också lättare att hitta barnrättsfrågorna.
 
Uppemot sex seminarier per dag kommer att hållas måndag till och med fredag under Almedalsveckan. Seminarieschemat för Barnrättstorget kommer att presenteras under våren på Almedalsveckans hemsida: www.almedalsveckan.info/event/list