Bryt tystnaden!

Barn och unga med psykisk ohälsa uppmanar till att bryta tystnaden. ”Det hjälper inte att vara tyst. Man måste prata om det”.

Viktor uppmanar andra barn att bryta tystnaden och söka hjälp, även om det är svårt. Han är ett av de barn som Barnombudsmannen mött i granskningen av hur mänskliga rättigheter respekteras för barn och unga med psykisk ohälsa.

Idag överlämnar Barnombudsmannen sin årsrapport ”Bryt tystnaden! Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa” till regeringen. Rapporten mynnar ut i fyra förslag till förändringar.

För barn och unga: Skriv ner dina tankar om psykisk ohälsa på klotterplanket.