”Det viktigaste mötet jag varit med om”

Barnombudsmannen arrangerade i veckan ett så kallat maktmöte där beslutsfattare från sju kommuner som blivit pejlade fick träffa barn och unga och lyssna till deras erfarenheter av kränkande behandling och det stöd de fått.

Dagen efter, den 10 juni, höll Barnombudsmannen en nationell konferens ”Vägen framåt” på Norra Latin i Stockholm för att samla beslutsfattare och tjänstemän från kommuner, landsting, regioner och myndigheter där flera av de beslutsfattare som blivit pejlade deltog.

Barn- och äldreminister Maria Larsson presenterade regeringens arbete och vägen framåt för hur barnets rättigheter kan förverkligas i Sverige. Representanter från kommuner och landsting/regioner samtalade om hur det har varit att få råd och synpunkter från barn och unga med erfarenhet av samhällets insatser.

-  Det här är det absolut viktigaste mötet jag varit med om under hela min mandatperiod sa Alexander Wendt, oppositionslandstingsråd i Blekinge, om mötet då han fick träffa barn som direkt framförde sina budskap.

Barnombudsmannen har under tre år genom arbetet Pejling och dialog spridit den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Syftet har varit att tydliggöra ansvaret och öka motivationen att stärka barnets rättigheter i alla delar av samhället.

Under konferensen presenterade Barnombudsmannen delar av de utmaningar och förslag till förändringar som kommit fram under arbetet. 

Barnombudsmannen har sammanlagt genomfört 50 pejlingar och träffat och samtalat med 270 barn i hela Sverige.

Läs mer om Pejling och Dialog