Digert program på Barnrättstorget under Almedalsveckan

Under fem dagar fyller 29 seminarier programmet på Barnrättstorget som i år har flyttat till nya lokaler i centrala Visby. Bakom arrangemanget står Barnombudsmannen, Barnrättsakademin och Stiftelsen Allmänna Barnhuset. 

– Det är fantastiskt att 19 myndigheter och organisationer samlas för att belysa barns rättigheter på olika områden, säger Ellinor Bollman, kommunikationschef på Barnombudsmannen.
Barnombudsmannen håller tre egna seminarier på Barnrättstorget.

– Vi belyser olika aspekter av vårt arbete med psykisk ohälsa i två seminarier. Det handlar om barns rättigheter vid psykiatrisk tvångsvård. Och om de hinder som barn och unga upplever när de söker hjälp för psykisk ohälsa, berättar Ellinor Bollman.

Det tredje seminariet handlar om Barnombudsmannens pejling av Kriminalvården. Barnombudsmannen har mött och lyssnat till barn och unga som har en förälder på anstalt. Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson medverkar i panelen.

Medarbetare från Barnombudsmannen medverkar även i andra arrangemang under veckan, bland annat dessa:

”När ska Sverige ta barnen på allvar?” är titeln på ett seminarium som SAMBA (Samarbete för barnen/Kraftsamling för barnen) står värd för. Där kommer barnombudsman Fredrik Malmberg att diskutera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om barns rätt att klaga och få upprättelse när deras rättigheter kränks. Hittills har tio länder ratificerat tilläggsprotokollet, men den svenska regeringen har varit kritisk. Thomas Hammarberg, tidigare Europarådskommissarie för mänskliga rättigheter medverkar också.

Viktor Elm, utredare på Barnombudsmannen, medverkar i Svenska Kyrkans seminarium ”Lyssna till barnets röst – att göra barnkonsekvensanalys”. De medverkande kommer att ge tips på hur vi kan integrera barnets röst i våra strategier och beslutsprocesser. Viktor Elm ska berätta hur politiker och tjänstemän kan använda det webbaserade uppföljnings-systemet Max18 för att fatta bättre beslut utifrån barns behov.

När: Måndag 30/6-fredag 4/7 kl 8:15-16:45

Var: Gotlands konstmuseum på S:t Hansgatan 21

Vilka: Allmänna Arvsfonden, Barn- och Elevombudet (BEO), Barnombudsmannen, Barnrättsakademin, Brottsoffermyndigheten, Friends, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), KNAS hemma, Konsumentverket, Kronofogden, Kulturrådet, Maskrosbarn, Myndigheten för delaktighet, Skolinspektionen, Skolverket, Statens Institutionsstyrelse (SIS), Statens Medieråd, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Trafikverket.

Här hittar du hela programmet