Fler ensamkommande barn till Sverige

Migrationsverket meddelar idag att prognosen för antalet asylsökande till Sverige skrivs upp från drygt 60 000 personer till cirka 80 000.

Orsaken är att antalet asylsökande under det första halvåret ökat med nästan 70 procent (närmare 32 000 personer) jämfört med motsvarande period i fjol. Bara sedan midsommar har över 2 000 personer i veckan sökt asyl. Det är siffror på samma nivå som under Balkankriget på 90-talet.

Det kommer också allt fler ensamkommande barn och ungdomar till Sverige. Under 2013 sökte 3 852 ensamkommande barn och ungdomar asyl här. Nu höjer Migrationsverket sin prognos för året från 4 400 till 6 500.  Afghanistan, Eritrea, Somalia, Syrien och Marocko ligger i topp bland ursprungsländerna.

Den stora ökningen av antalet asylsökande medför längre väntetider för att få sitt ärende prövat. Möjligheten för anhöriga att förenas med familjemedlemmar i Sverige påverkas också.

Det behövs också fler boendeplatser i kommunerna som ansvarar för mottagandet av de asylsökande. Redan idag är det svårt att få fram platser. Det gör att många får tillbringa lång tid i tillfälliga boenden i den kommun de först kommer till. I dagsläget väntar dessutom 11 000 personer som redan har uppehållstillstånd på att få en kommunplats.

Rätt till ett bra mottagande
FN:s barnrättskommitté har uppmanat Sverige att stärka sina åtgärder för att säkerställa att asylsökande barn får ett bra mottagande.

Ensamkommande asylsökande barn har rätt till:

• En lämplig tillfällig vårdnadshavare (god man) inom 24 timmar efter ankomsten, med uppgift att informera barnet om dess rättigheter och hur asylprocessen går till.

• Bostad och utbildning.

• Stöd och hjälpinsatser vid behov. Exempelvis psykiatrisk vård för den som är traumatiserad.

Mer information om de ensamkommande asylsökande barnen – vilka länder de kommer från och vilka kommuner som tar emot dem

Här kan du se vad Barnombudsmannen har gjort tidigare i frågan:

Remissvar ”Asylsökande ensamkommande barn – en översyn av mottagandet”
Kommundialog om ensamkommande asylsökande barn ”Länsstyrelserna bör få viktig roll”
Debattartikel ”Ohållbar situation för ensamkommande asylsökande barn”