Knas hemma – kreativt för placerade ungdomar

På Barnrättstorget i Almedalen höll Ronja och Jesper från projektet Knas hemma ett mycket inspirerande och givande seminarium om barns och ungas perspektiv på familjehem och HVB.

Seminariet hölls av ungdomarna Ronja Sundgren och Jesper Larsson tillsammans med projektledaren Anna Sabelström från Barnombudsmannen i Uppsala. Båda ungdomarna gav sina berättelser av att vara placerade i familjehem och presenterade arbetet och betydelsen av projektet Knas hemma. Ett bejublat framträdande som gav oss i publiken en mycket tydlig inblick i vad som är viktigt i bemötandet och i situationen som placerad.

- Jag ville vara med och berätta för er vuxna som jobbar med barn om hur det är att vara placerad. Det finns en hel del fördomar om placerade barn, sa Ronja Sundgren.

- Det är jättehäftigt att få vara med i Almedalen och berätta om viktiga saker och om detta projekt, sa Jesper Larsson.

Knas hemma jobbar i workshopform med ungdomarna och utgår från deras egna erfarenheter och upplevelser. De jobbar skapande med berättande via film, radio och musik som ungdomarna själva tar fram. Några av dessa filmer finns att se på Knas hemmas webbplats.

Syftet med projektet, som drivs av Barnombudsmannen i Uppsala och som finansieras av Arvsfonden, är att ge barn och unga kunskap om barnets rättigheter i familjehem och HBV och att bli delaktiga i de beslut som rör dem.

Se några av filmerna och få en inblick i hur det är att vara placerad, vad en ungdom tänker i sin situation och hur du som vuxen kan förändra på ett positivt sätt!