Ny upplaga av barnkonventionen på lättläst svenska

Barnombudsmannen har tagit över skriften barnkonventionen på lättläst svenska som tidigare getts ut av Utrikesdepartementet.

Skriften har fått ett nytt utseende men innehållet är detsamma. Thomas Hammarberg är författare till den längre texten av barnkonventionsskriften som Lena Erika Falk, Centrum för lättläst, har utgått ifrån när hon skrivit den lättlästa texten.

Skriften kan beställas i 20-pack för 75 kr ex moms och finns även tillgänglig att ladda ned som pdf.

Till skriften