Ny webbplats om barns rättigheter vid brott

Många barn i Sverige utsätts för brott – i hemmet, i skolan och på andra platser. De har rätt att få information om sina rättigheter och vart de kan vända sig för att få stöd och hjälp.

Därför fick Brottsoffermyndigheten i mars 2013 ett uppdrag att i samarbete med Barnombudsmannen ta fram information till barn och unga som har utsatts för brott. Nu har Brottsoffermyndigheten lanserat en webbplats med information anpassad för olika åldersgrupper, från 4-17 år.

Förutom handfasta råd och kontaktuppgifter till viktiga aktörer runt om i Sverige finns det spel, filmer och citat från barn och unga om hur det kan kännas när man blivit utsatt för brott. För de yngsta barnen finns även barnboken ”Liten” av Stina Wirsén. Boken handlar om att våga berätta och om vuxnas ansvar att agera.

Här finns också information för dig som är vuxen och kommer i kontakt med barn. Vi vuxna har ansvar att agera för barnens bästa. Det innebär att alla vuxna som får veta eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Vuxna som möter barn i sitt arbete, som skolan och hälso- och sjukvården, är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Broschyren ”Hur kan jag hjälpa barn som är utsatta för brott?” innehåller tips på hur du kan bemöta ett barn som blivit utsatt för brott och vilket stöd och skydd som samhället erbjuder. Det finns också beskrivningar av rättsprocessen och möjligheten till ersättning för barn som utsatts för brott.

Ladda ner broschyren här

Om du möter du ett barn som du tror upplever våld eller far illa på annat sätt är det viktigt att ta det på allvar!

Läs mer på www.jagvillveta.se