Nya allmänna kommentarer på svenska

För ca ett år sedan publicerade barnrättskommittén fyra nya allmänna kommentarer, om barnets bästa, rätt till bästa hälsa, företagsansvar och barnets rättigheter och barnets rätt till vila lek och fritid.

Sammanlagt finns nu 17 allmänna kommentarer som alla fokuserar på varsitt tema. De allmänna kommentarerna ska fungera som vägledning i hur barnkonventionen ska tolkas inom dessa områden.
De allmänna kommentarerna är översatta till svenska.

Till de allmänna kommentarerna på svenska

Till de allmänna kommentarerna på engelska