Nya indikatorer på plats i Max18

I uppföljningssystemet Max18 hittar du information och statistik om barns levnadsvillkor. Nu har sex nya indikatorer under fem olika målområden utvecklats för att få en ännu mer heltäckande bild av hur barn och unga har det i Sverige.

Inom varje område finns flera indikatorer som var för sig beskriver någonting om hur barn har det. I Max18 finns omkring 50 sådana indikatorer.  Exempel på nya indikatorer är ”barn som berörs av vräkning” och ”barn som bor i familjer med låg inkomststandard" under området ekonomi.

Statistiken som visas på Max18 produceras av flera olika myndigheter. Statistiska Centralbyrån, SCB, samlar in och levererar all statistik som publiceras på Max18. Max18 uppdateras kontinuerligt med ny statistik från SCB så att man kan följa utvecklingen inom de olika områdena.