Pejling och dialog lever vidare på webben

Snart lanserar vi Unga Direkt på webben – en metod för att lyssna till barn och unga. Vi hoppas att det ska bidra till att fler kommuner, landsting och myndigheter får upp ögonen för arbetssättet som skapar en större förståelse för barns och ungas levnadsvillkor och bättre underlag för beslut.

Barnombudsmannen har under perioden 2012-2014 mött och lyssnat till hur barn och unga upplever att deras mänskliga rättigheter tillgodoses i femtiotalet kommuner, landsting/regioner och myndigheter genom regeringsuppdraget Pejling & Dialog.

Syftet med pejlingarna har varit att tydliggöra ansvaret och öka motivationen att stärka barnets rättigheter i alla delar av samhället.

Den 10 juni samlades beslutsfattare och tjänstmän från en nationell konferens med rubriken ”Vägen framåt” på Norra Latin i Stockholm för att sprida erfarenheterna av arbetet. Flera av som blivit pejlade deltog.

Läs mer om den nationella konferensen här.

Uppdraget avslutas vid årsskiftet. Men för att den kunskap som Pejling och dialog har bidragit till inte ska gå förlorad lanserar Barnombudsmannen den 27 augusti ”Unga Direkt” på webben.

På så sätt hoppas vi att fler vågar prova arbetssättet i sina verksamheter. Vi hoppas också att de som deltagit i Pejling och dialog inspireras att fortsätta det viktiga arbetet med att sprida och genomföra barnets mänskliga rättigheter.

Har vi pejlat din kommun? Här är den fullständiga listan över kommuner, landsting och myndigheter som ingår i Pejling och dialog. Ladda ner listan.

Läs mer om Pejling och dialog.